In een mooi gebouw te Utrecht waar de Nationale Jeugd Raad is gevestigd werd vorige week woensdag Sustain Your Uni georganiseerd door Morgen, het studentenplatform voor een duurzame toekomst. Zoals de titel al doet vermoeden ging het die avond over de duurzaamheid van universiteiten en hogescholen. Met de hoofdvraag: Hoe kun jij je school duurzamer maken? Er zijn veel ideeën, nu de uitvoering nog.

Hoe sustainabul is jouw uni?
Hoewel veel universiteiten en hogescholen een duurzaam beleid hebben, schort het vaak aan uitvoering en communicatie. Daarom hebben online onderzoeksbureau Rank a Brand en Morgen  de Sustainabul in het leven geroepen. Sabina Gietema, projectleider Sustainabul vertelde ons over dit initiatief. De uitslag is gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek waarin alle 14 Nederlandse universiteiten zijn getoetst op transparantie en duurzaamheid. Zo wordt er gekeken naar onder meer management & beleid, onderwijs, milieu en duurzaam aankopen (waardonder fair trade). De eerste uitreiking was maart 2012.

Maastricht komt het beste uit de bus, terwijl een universiteit als Wageningen een 8ste plek heeft. Vooral communicatie over genomen initiatieven blijft uit, terwijl die er genoeg zijn. Aansluitend presenteerden een paar studenten van de Hogeschool Utrecht resultaten van hun afstudeeronderzoek naar de draagvlak voor fair trade binnen hun school. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat er genoeg animo is, maar er concreet niet genoeg bewustzijn en aanbod wordt gecreëerd op Hogeschool Utrecht. Dus rest de vraag, wat kunnen studenten zelf doen?

Commissie Duuzaamheid
Het landelijk netwerk van Morgen is een mooi voorbeeld van studenten die een duurzamere toekomst voor hun school realiseren. Commissies op scholen die zich inzetten voor een eerlijk en groen beleid werken erg goed. Een commissie zorgt voor draagvlak en daadkracht binnen een school. Zo’n groep bestaat uit studenten met verschillende achtergronden, een breed netwerk en korte lijntjes met andere commissies en beleidsverantwoordelijken.   Een duurzame commissie luistert naar ideeën van studenten, maakt initiatieven zichtbaar en weet onderwerpen op de kaart te zetten.

De Vrije Universiteit (VU) is een mooi voorbeeld op het gebied van fair trade. Dankzij de inspanningen van de commissie Duurzaamheid vanuit SRVU (Studentenraad der Vrije Universiteit) is de VU de eerste fair trade universiteit van Nederland. Of neem het filmpje over de Commissie Duurzaamheid aan de Universiteit van Amsterdam waarin voorzitter Loulou van Ravensteijn je meeneemt in een aantal initiatieven die zijn met de commissie en school onderneemt:

Ondernemers van de toekomst
Sustain your Uni was een interactieve avond waarin we allemaal mochten nadenken over duurzaamheid op onze eigen school. Vooral het nadenken over onze ideale duurzame school van de toekomst was leerzaam en verassend. Kort gezegd, als het onderwijs duurzamer wilt worden zal zij meer moeten ondernemen in samenwerking met studenten, leraren en bedrijven. Enkele ideeën: crowd sourcing met het bedrijfsleven, wedstrijden voor studenten met duurzame ideeën, of een lessenpakket waarmee leraren inspelen op de markt en studenten zich kunnen onderscheiden.

Bovenal kwam verantwoordelijkheid en organisatie naar voren, waarbij commissies en verantwoordelijken garant staan voor beleid én uitvoering. Goed nieuws….: “Iedere universiteit heeft een milieu- of duurzaamheidscoördinator aangesteld. Duurzaamheid staat dus zeker op de agenda”, aldus Sabina Gietema. Nu wij nog!