bestuur-young-fair


  • Voor jongeren, door jongeren

  • 100% vrijwillig

  • Elk jaar terugkerende evenementen

  • Altijd op de hoogte van de laatste duurzame nieuwtjes

De organisatie Young & Fair is ontstaan vanuit het Young & Fair festival dat van 2009 tot 2011 jaarlijks werd georganiseerd om jongeren die geïnteresseerd zijn in eerlijke handel bij elkaar te brengen. Tijdens de editie van 2011 ontstond het idee om een onafhankelijke organisatie op te richten die duurzame consumptie meer onder de aandacht van jongeren brengt en voor deze doelgroep activiteiten organiseert.

Missie
Young & Fair gelooft dat we door kennis te delen over duurzame consumptie, jongeren in staat stellen bewuster te consumeren. Dit doen wij via verschillende evenementen, social media en onze website, waarbij een positieve benadering voorop staat. Deze missie wordt uitgedragen en uitgevoerd door een enthousiaste groep vrijwilligers bestaande uit studenten en young professionals.

Visie
De evenementen van Young & Fair zijn bedoeld om vragen op te roepen en bewustzijn te creëren met betrekking tot duurzame consumptie. Hierbij staat een positieve benadering voorop! Duurzaam consumeren is soms best lastig. Daarom zullen wij niet met een vinger wijzen, maar juist in gesprek gaan en alternatieven presenteren. Wij gaan niet op de barricade staan, maar zoeken toenadering in overleg en het bouwen van relaties.

Positionering
Een maatschappij waarbij zowel consumenten als bedrijven streven naar eerlijkheid en duurzaamheid is volgens Young & Fair de toekomst. Bij Young & Fair komen deze werelden samen. Jongeren spelen hierin een belangrijke rol. Wij willen een platform zijn voor discussie, kennis en contact. Daarbij richten wij ons op drie focusgebieden: Food, Fashion en Finance. Alle door Young & Fair georganiseerde evenementen en activiteiten gaan over één of meerdere van deze onderwerpen. Young & Fair wil midden in de maatschappij staan en een link zijn tussen scholieren, studenten en young professionals aan de ene kant, en het bedrijfsleven, scholen en universiteiten aan de andere kant. Daarbij geven wij jongeren en young professionals de kans zich te ontwikkelen en te groeien, en tevens op eigen wijze een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst.