Weet jij waar je dagelijkse kop koffie of je geliefde spijkerbroek vandaan komt? Veel producten worden geproduceerd in lagelonenlanden met alsmaar langer wordende productieketens, ten nadele van mens en milieu. Wij, de vrijwilligers van Young & Fair, willen bijdragen aan kennis van duurzamere oplossingen met betrekking tot internationale handel en oneerlijke productie. Dit doen we middels onze gastlessen over ‘fashion’ en ‘food’ waarmee we jongeren hopen te inspireren zich in te zetten voor een eerlijke toekomst!

Tijdens de interactieve gastlessen wordt er aandacht besteed aan de huidige handelssystemen en productieketen en hoe wij daar invloed op kunnen uitoefenen. We willen jongeren het gevoel meegeven dat door bewuste(re) keuzes te maken in hun consumptiegedrag zij een groot verschil kunnen maken.

De kracht van onze gastlessen ligt bij peer education. Onze gastdocenten bestaan uit een groep jonge, betrokken en gedreven vrijwilligers. Zij willen bewustwording creëren over eerlijke handel en dienen als rolmodel om dit complexe onderwerp bespreekbaar en behapbaar te maken. Dankzij peer education sluiten de gastdocenten aan bij de belevingswereld van de scholieren. Op hun beurt leren de gastdocenten veel van de leerlingen door te luisteren naar hun mening, ideeën en verhalen. Samen komen we tot duurzame verandering!

gastlessen

Wat wij aanbieden:

Fair Fashion Gastles: een les over de (on)eerlijke kledingindustrie

● Het doel: jongeren na laten denken over hoe (on)eerlijke kleding gemaakt wordt en hoe ze als consument kunnen bijdragen aan eerlijke handel.

● Tijdsduur: 50 of 90 minuten

● Fysiek en online mogelijk

Tijdens een gastles leren (middelbare)scholieren op een proactieve manier over de (on)eerlijke kledingindustrie. Kleding is een product dat we allemaal nodig hebben. Dat de kledingindustrie na de fossiele industrie en veehouderij de meest vervuilende industrie is is voor velen echter nog onbekend. Slechte arbeidsomstandigheden zijn daarbij eerder regel dan uitzondering. Door de jongeren hiervan bewust te maken hopen we ze te stimuleren en enthousiasmeren om in de toekomst bewuste keuzes te maken.

Duurzame kledingproductie

Duurzaamheid is een begrip wat vaak gebruikt wordt, maar wat betekent dit nou eigenlijk? Tijdens de gastles wordt op een simpele en toegankelijke manier uitgelegd wat belangrijk is voor een duurzamere wereld. Er wordt ingegaan op zowel sociale- als milieuaspecten. De gastles bestaat onder andere uit een labelcheck, introductiefilmpje en een simulatiespel, waarin scholieren met elkaar gaan onderhandelen om de omstandigheden in de keten te verbeteren. Een interactieve, leerzame en vooral leuke les!

Fair Food Gastles: een les over de (on)eerlijke voedselindustrie

● Het doel: jongeren laten nadenken over (on)eerlijke handel, het leren te herkennen en inzicht bieden in hoe ze als consument kunnen bijdragen aan eerlijke handel.

● Tijdsduur: 50 of 90 minuten

● Fysiek en online mogelijk

Tijdens de gastles gaan we in gesprek over de (on)eerlijke voedselindustrie. We willen jongeren bewust maken van het verloop van de productie waardoor zij op de hoogte zijn van misstanden in de productieketen en weten waaraan zij een duurzaam/eerlijk product kunnen herkennen.

Eerlijke handel wil zeggen dat er open, eerlijke afspraken worden gemaakt tussen koper en verkoper en dat boeren een eerlijke prijs voor hun product krijgen. In de praktijk blijkt niet alle handel eerlijk en krijgen boeren vaak niet genoeg betaald om hun familie te onderhouden. Ook wordt het verbod op kinderarbeid en slavernij regelmatig overtreden. Door jongeren kennis bij te brengen over wat er achter (on)eerlijke handel schuil gaat en hoe zij (on)eerlijke handel kunnen herkennen hopen wij ze te motiveren om bewust te consumeren.

Eerlijke voedselproductie

Een product legt een lange weg af van producent naar consument. De meeste productieketens zijn heel ingewikkeld; ingrediënten en producten komen uit uithoeken van de hele wereld en gaan door de handen van vele boeren, verpakkers, transporters, verkopers en meer. Om grip te krijgen op deze complexiteit wordt er tijdens de les ingegaan op o.a. de cirkel van armoede en hoe deze te doorbreken is met eerlijke handel. Daarbij wordt ingegaan op de sociale impact en transparantie van een keurmerk. De les bestaat verder uit een opdracht waarbij de leerlingen de herkomst van een voedselproduct gaan uitzoeken en kijken hoe het gesteld is met de arbeidsomstandigheden of een keurmerk gaan ontwerpen. Een leuke en leerzame les die scholieren uit hun dagelijkse bubbel trekt!

Een gastles bij jouw school of organisatie

Enthousiast? De gastlessen zijn geschikt voor gezelschappen van ongeveer 10 tot 30 personen. De lessen zijn aan te passen naar niveau, waardoor we ze aanbieden op op voortgezet onderwijs en MBO-instellingen, maar ook voor verschillende organisaties of gezelschappen.

De gastlessen kunnen zowel online worden gegeven als op locatie; in een klaslokaal of in een andere beschikbare ruimte. Aangezien de gastdocenten gespreid zijn over het land, is het overal mogelijk om een gastles te komen geven. Een les kan zowel binnen als buiten schooltijden worden gegeven, dit is flexibel in te plannen.

Benodigdheden voor een les zijn een beamer/scherm waar een presentatie op kan worden weergeven en een ruimte vol enthousiastelingen! Er is geen voorbereiding voor de les nodig.

Uiteraard wordt enige introductie geapprecieerd en zouden ideeën hiervoor kunnen worden gedeeld, vraag ons voor tips (bijvoorbeeld een interessante documentaire).

Classes are also available in English, send an email to gastlessen@youngandfair.nl for more information.

Kosten en aanvraag

Het geld dat Young & Fair met de gastlessen ontvangt, wordt volledig geïnvesteerd in Young & Fair. Dit betekent dat wanneer je een gastles boekt, je onder andere bijdraagt aan de organisatie van het Fair Fashion Festival en het Food For Thought Festival die jaarlijks door Young & Fair worden georganiseerd. De kosten van een gastles worden na overleg met de aanvrager vastgelegd. Er is dan ook ruimte voor overleg omtrent de kosten. Ter indicatie: de standaardkosten van een afname van één fysieke les van 1 à 1,5 uur bedragen €120,00 exclusief reiskosten voor de gastdocenten. De standaardkosten van een afname van één online les van 1 uur bedragen €80,00.

Wil je meer informatie of een aanvraag doen? Stuur een e-mail naar gastlessen@youngandfair.nl. Het boeken van een gastles is simpel. Mail ons de volgende informatie:

  • Type gezelschap
  • Niveau gezelschap
  • Locatie
  • Datum

Wij nemen spoedig contact met je op!

Partners

De gastlessen zijn in samenwerking met de volgende partners ontwikkeld:

Schone Kleren Campagne gaat voor een wereld waarin alleen kleding te koop is die onder goede arbeidsomstandigheden is gemaakt. Sinds 1989 brengt de Schone Kleren Campagne (SKC) verschillende organisaties die zich met kleding bezighouden samen, om de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie te verbeteren.

CNV Jongeren is een jongerenvakbond voor en door jongeren. Als jongere heb je een bijzondere positie. Je hebt een baantje naast school, loopt stage of begint met je eerste baan. Dit brengt specifieke belangen met zich mee. Deze belangen worden vaak over het hoofd gezien of vergeten. CNV Jongeren geeft jongeren een stem en komt op voor hun belangen.