Door Rotterdam Fairtrade

Rotterdam Fairtrade was op de zonnige woensdag 11 mei bezig met het in kaart brengen van hoe eerlijk Rotterdam er voor staat.

Volgens de Leo Bruijn fractievoorzitter PvdA, die de aftrap van de telling deed bij New Fork aan de Coolsingel, waar Rotterdam Fairtrade die ochtend te gast was: “Fairtrade is misschien een druppeltje op een gloeiende plaat, maar wel een heel belangrijke druppel. Een simpele bijdrage die de Rotterdamse bevolking kan leveren aan een eerlijker wereld. En dat moet ook een belangrijk signaal zijn in onze gemeentepolitiek”.

Fractievoorzitter PvdA Leo Bruijn samen met Roland Mathyi eigenaar New Fork, Rob Spruijt voorzitter stichting Rotterdam fairtrade en Simone Kraan fractiemedewerker.

Fractievoorzitter PvdA Leo Bruijn samen met Roland Mathyi eigenaar New Fork, Rob Spruijt voorzitter stichting Rotterdam fairtrade en Simone Kraan fractiemedewerker.

Door het gebruik van fairtrade producten garandeer je dat iemand aan de andere kant een eerlijke prijs heeft gekregen voor haar of zijn werk. Met deze telling laat Rotterdam Fairtrade zien dat er een duidelijke groei is in het aantal winkels en horeca dat zich hier betrokken bij voelt.

Hiermee is een belangrijke stap gezet op weg naar het behoud van de titel Fairtrade Gemeente die Rotterdam sinds 2012 mag voeren en daarmee toen de eerste grote stad van Nederland was die deze titel had. Ondertussen hebben ook Amsterdam en Den Haag zich in deze rij aangesloten. Uiteraard blijft Rotterdam als de stad van de handel, trots op haar positie van Fairtrade Town.

Natuurlijk voldeed de hertelling bij New Fork ruimschoots aan de daaraan gestelde eisen.

Roland Mathyi , Leo Bruijn en Juliet van den Nieuwendijk die de eerste hertelling uitvoerde.

Roland Mathyi , Leo Bruijn en Juliet van den Nieuwendijk die de eerste hertelling uitvoerde.