Microfinanciering is een term die de meeste Nederlanders bekend in de oren zal klinken. Het is een kleine lening die verstrekt wordt aan zelfstandige ondernemers zodat zij hun bedrijf kunnen starten of uitbreiden. In Nederland krijgen ondernemers een krediet van maximaal €50.000, evenals begeleiding tijdens en na de start van de onderneming. Informatie wordt hierover kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.

Vaak hebben deze mensen wel de wil om een bedrijfje op te starten en zo inkomsten te genereren, maar ontbreekt het geld om hun plannen te realiseren.

Microfinanciering is niet alleen in Nederland een middel om ondernemers te ondersteunen. Het biedt ook miljoenen mensen in ontwikkelingslanden de mogelijkheid om een bestaan op te bouwen. Vaak hebben deze mensen wel de wil om een bedrijfje op te starten en zo inkomsten te genereren, maar ontbreekt het geld om hun plannen te realiseren. Lokale banken lenen alleen geld uit in ruil voor een onderpand, maar vele startende ondernemers in ontwikkelingslanden beschikken daar niet over. Hierdoor zijn buitenlandse banken, NGO’s en andere instellingen begonnen met het verstrekken van microkredieten in ontwikkelingslanden. Het gaat vaak om kleine leningen waarmee ondernemers een project kunnen beginnen. Daarnaast kunnen ook individuele burgers geld uitlenen, bijvoorbeeld via de organisaties Zidisha en KIVA. Beide organisaties bestaan bij de gratie van het internet, dat contact tussen mensen uit verschillende landen en werelddelen vergemakkelijkt heeft.

Zidisha

Zidisha betekent in het Swahili ‘groei’. Het platform werd opgericht door Julia Kurnia, die in Niger zag hoe ongelijk rijkdom daar verdeeld is en in het internet een middel vond om de armsten te helpen met het opstarten van kleine bedrijfjes. Zij zette het platform Zidisha op om mensen wereldwijd de mogelijkheid te bieden in elkaar te investeren. Zidisha is ’s werelds eerste platform voor microkredieten dat investeerders en ondernemers in direct contact met elkaar stelt. Andere platformen maken gebruik van tussenpersonen, waardoor de investeerders en ondernemers verder van elkaar af staan. Zidisha verstrekt inmiddels leningen in meerdere landen, zoals Benin, Burkina Faso, Ghana, Guinea, Indonesië, Kenia, Niger, Senegal en Zambia. Wereldwijd heeft Zidisha meer dan 14.000 gebruikers.

KIVA

KIVA is een andere non-profit organisatie die als missie heeft “door leningen mensen met elkaar te verbinden om armoede te verlichten.” De organisatie werd opgericht in 2005 door Jessica Jackley en Matt Flannery. Anders dan Zidisha maakt KIVA gebruik van tussenpersonen. Op vijf verschillende continenten werkt KIVA met microfinancieringsinstituten om leningen te verstrekken aan mensen die geen toegang hebben tot de traditionele geldsystemen. Mensen die graag geld uit willen lenen, kunnen op de website van KIVA de verhalen lezen van startende ondernemers wereldwijd. Hierdoor komen de ondernemers dichter bij de geldverstrekker te staan. Het is mogelijk om een project te selecteren op regio of categorie, bijvoorbeeld agricultuur, vrouwelijke ondernemers of conflictgebieden. Zo kan men een lening verstrekken aan de ondernemer die het meest aanspreekt.

In deze TED Talk vertelt Jessica Jackley over haar redenen om KIVA op te richten. Hoewel zij als kind leerde dat “de arme mensen in Afrika en Azië de hulp van rijke mensen in Noord-Amerika en Europa nodig hadden,” besefte zij later dat het niet zo ongenuanceerd lag. Het gaat niet alleen om het verstrekken van voedsel, medicijnen en kleding, maar vooral om het verstrekken van geld en kennis zodat mensen zelf hun bestaan op kunnen bouwen.

Het gaat niet alleen om het verstrekken van voedsel, medicijnen en kleding, maar vooral om het verstrekken van geld en kennis zodat mensen zelf hun bestaan op kunnen bouwen.

Zowel Zidisha als KIVA is een positief voorbeeld van de gevolgen van globalisatie. Steeds meer mensen beschikken over internet en kunnen daardoor contact maken met vele anderen wereldwijd. Beide platformen maken gebruik van het internet om ondernemers in ontwikkelingslanden de mogelijkheid te bieden een onderneming te starten. Hier profiteren niet alleen de ondernemers zelf van, maar vaak ook hun gemeenschap.