Hoe moet het straks verder als in 2015 de Milleniumdoelen verlopen? Hierover discussieerden onder meer Lilianne Ploumen (minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Paul Polman (CEO Unilever) en Amina Mohammed (VN Speciaal Adviseur voor de Post-2015 Ontwikkelingsagenda) vorige week in Den Haag. Een verslag.

Door Margo Kosters

Hoe goed is dat huwelijk tussen de minister en Unilever? Erg goed, als we het lachende duo Lilliane Ploumen en Unilever CEO Paul Polman aanschouwen. Volgens de minister is de samenwerking tussen de private en de publieke sector er de afgelopen jaren sterk op vooruit gegaan. Paul Polman maakt deel uit van het High Level Panel. Dit team is aangewezen om de post-2015 Development agenda op te stellen en wordt gecoördineerd door Amina Mohammed, adviseur van Ban Ki-Moon omtrent de post-2015 Development agenda. De belangrijkste taak van dit panel is dat deze verstrekkend is, oftewel weerspiegelt wat mensen zeggen en wensen. De post-2015 agenda opstellen zal vast eenvoudiger zijn dan consensus bereiken onder 193 VN-landen.

Op 27 augustus kwamen zo’n 60 jongeren bijeen om tijdens een ‘World Café’ met elkaar in gesprek te gaan over thema’s die op de post-2015 Development agenda moeten komen te staan. Gedurende de sessie werden de tafelkleden steeds mooier versierd met leuzen als ‘Intergenerational Solidarity’ en ‘Be the Change!’ Amina Mohammed roept het publiek deze middag op om de grenzen op te zoeken, ‘Let’s see the MDG’s as a foundation, not as a ceiling.’ Paul Polman doet een moreel appel op het publiek om de MDG’s als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te zien. De nadruk ligt op samenwerking tussen generaties, de optelsom van energie van jongeren en ervaring van ouderen.

 

Waar de Milleniumdoelen uitgingen van een probleem van het ‘Zuiden’ en de onderontwikkelde wereld, is men zich nu beter bewust van (onder)ontwikkeling als mondiaal probleem. De post-2015 agenda zal dus zowel de Westerse als de Zuidelijke werelden aan moeten spreken.

Nieuwe doelen gaan er zeker geformuleerd worden, maar hoe gaan deze dan heten? De aanwezigen vonden ‘Post-2015’ in ieder geval niet erg sexy klinken.

De conclusie op het eind van de dag wordt geformuleerd door VN jongerenvertegenwoordigster Ralien Bekkers. Zij benadrukt de rol van jongeren bij de implementatie van de post-2015 agenda. Wil je meer weten over de voortgang van de Milleniumdoelen? Ga dan naar: http://www.un.org/millenniumgoals/

Wereldwijd wordt er 23 september een breed scala aan evenementen georganiseerd rondom de post-2015 ontwikkelingsagenda en 25 september wordt er aandacht voor gevraagd tijdens de General Assembly bij de VN. Het standpunt dat Nederland uit zal dragen wordt 18 september in de Tweede Kamer behandeld.