Eind april kwamen 45 jongeren bijeen in Brussel om een weekend lang met elkaar in debat te gaan en van elkaar te leren tijdens de tweede Masterclass voor Duurzame Ontwikkeling van Act4Change. Vanuit Young & Fair waren Rian Lelieveld, Sophie Gunnink, Tamara Sijlbing en Margo Kosters aanwezig. Zij volgden een weekend lang de thema’s: groene economie, voeding, meten is weten en sociale dimensies van duurzame ontwikkeling. Geïnspireerd door sprekers afkomstig uit verschillende werkvelden.

Het aardappelincident
Duurzaamheid en aardappelen, een verband dat je op het eerste gezicht niet snel zult leggen. Toch ligt het toekomstbestendig maken van ons economisch systeem en dit veel gegeten product dicht bij elkaar. Tot dit onverwachte inzicht kwamen Margo en Sophie die het thema ‘voedsel’ volgden. Op de vroege zondagochtend luisteren zij naar Barbara van Dyck, zij is vorig jaar ontslagen van de KU Leuven vanwege het ‘aardappel incident’; In het Vlaamse Wetteren werden Wageningse ‘Durph’ aardappelen getest. Op 29 mei vond een aangekondigde actie plaats tegen het proefveld en trokken mensen aardappelen uit het veld. Genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s) in de landbouw is Barbara’s onderzoeksterrein. Volgens haar is alleen focussen op GMO’s en techniek als oplossing voor wereldvoedsel problematiek te marginaal. Maar de grote vraag voor 2050 is: hoe voeden we 9 miljard mensen?

Gert Engelen werkt met The New Food Frontier aan visies met betrekking tot structurele verandering voor landbouw en voeding. Op dit moment is er geen lange termijn visie op het Europese landbouwbeleid. Engelen: ‘Het huidige landbouwbeleid is simpelweg niet duurzaam en is nog geen 30 jaar van nu houdbaar.’ Een manier om landbouw duurzaam te maken kan volgens Engelen bereikt worden door korte ketens, zoals het vroegere winkeltje terug op de boerderij brengen.

 

Deelnemers Masterclass Duurzaamheid te Brussel

Meer fietsen en minder auto’s
Rian volgde het themaprogramma ‘Groene economie’. Nick Meynen van de ngo ANPED sprak over de verkoop van CO₂ emissies en de klimaatconferentie in Rio. Een moeilijk thema dat duidelijk door hem uiteen gezet werd. Aansluitend kwam de sociale kant van duurzaam ondernemen kwam ook aan bod. Zoals het initiatief ‘Leuven neutraal’ , waarbij verschillende (milieu)-organisaties en de universiteit van Leuven samenwerken om er voor te zorgen dat de stad in 2030 klimaatneutraal is. Ze werken daarbij (in lichte concurrentie) samen met ‘Gent neutraal’ en ‘Antwerpen neutraal’. Deze steden laten zien dat België zich wil inzetten voor een duurzame toekomst. Maar wat voor invloed heeft duurzaamheid op de samenleving? Zijn steden geschikt om meer te fietsen, om groene energie op te wekken en om voedsel te verbouwen? Uitspraak deelnemer: ‘Het is niet dat de steden hier niet geschikt zijn voor fietsers. Ze zijn niet geschikt voor auto’s, maar we proberen ze er toch in te proppen.’

Afval en werk gescheiden houden
Tamara volgde een masterclass van Irene Wintermayer. Irene is van de International Labour Organization (ILO) en liet zien hoe duurzaamheid en het sociale leven samenhangen. Een van haar voorbeelden was mensen die in Brazilië vuilnisbulten afstruinen om afval te vinden, dat ze kunnen verkopen aan recyclefabrieken. Effectiever voor duurzaamheid zou zijn als Brazilianen hun afval scheiden als ze het weggooien, zodat recycling makkelijker kan plaatsvinden. Maar als Brazilianen het afval in huis al gaan scheiden, zouden de vele mensen die in hun bestaan voorzien met het verzamelen van recyclebaar afval, hun inkomsten verliezen.

Een leerzaam weekend vol met idealisme, discussie en gezelligheid!

Sophie, Tamara, Margo en Rian

Lijkt het jou ook leuk om een weekend lang met medegeïnteresseerden dieper in te gaan op het thema duurzaamheid? Komend najaar organiseren wij in samenwerking met Act4Change opnieuw een masterclass en jij kunt er bij zijn! Zodra het programma bekend is, plaatsen we dit op de website en kun je je aanmelden. Blijf de website in de gaten houden!